Pegasi er et norsk investeringsselskap eid av Peder Rye Lier. Selskapet er privat eiet og har sitt utspring etter salg av en større eiendomsportefølje i 2014, eid av Lier Eiendom.

Selskapet forvalter i dag kapitalen gjennom to ulike forretningsområder, finansielle investeringer og eiendom. Finansielle investeringer foretas i inn og -utland i samråd med ulike rådgivningsmiljøer. Eiendom gjøres både direkte og gjennom partnerselskaper i samarbeid med andre profesjonelle aktører.

Ta kontakt

Finansielle investeringer

Cenzia Forvaltning forvalter en portefølje med finansielle investeringer på vegne av Pegasi. Porteføljen består i hovedsak av ulike fondsinvesteringer og har som strategi å være allokert 25/75 prosent til obligasjoner/pengemarked og aksjer/alternative investeringer. Porteføljen har som mål å levere god risikojustert avkastning.

Besøk nettsiden
Cenzia Logo

Kontakt

Pegasi - Symbol